Úvod do teorie kombinatorických her

Wolfův nástroj pro analyzování her

Při analýze her se můžeme opírat o nástroje a korigovat svá strategická chování. O některých nástrojích jsme se zmiňovali v sekci Utils. Mezi jinými to byl nástroj Obsequi, Gamesman, ale především Combinatorial Game Suite (cg suite). Mezi starší nástroje patří Wolfova analýza hry. Kompletní popis utility je ve sborníku Games of No Chance, MSRI Publications, Volume 29, 1996.

Domovské stránky obsahují i zdrojový text, který jsme přeložili. Program (stahni exe) bohužel neobsahuje nápovědu, proto jsme vybrali některé důležité informace ze zdrojovách kódů vhodné k tisku. Pro spuštění programu pravděpodobně budete potřebovat dynamickou knihovnu cygwin1.dll, nebo prostředí cygwin.

Toolkit je možné rozširovat pro analyzování dalších her. Příkladem je hra Ataxx se zdrojovými kódy.