Úvod do teorie kombinatorických her

Lokální archiv matematických kombinatorických her

Původní seznam her Nancy Caseyové (· COL Dva hráči střídavě barví vrcholy grafu (levý hráč černě - bLue, pRavý hráč bílé - Red), přičemž není možné obarvit sousední vrcholy stejnou barvou. Kdo nemá pravidly povolený tah prohrál [OGAN, str. 109]. · SNORT Jako COL, ale je zakázáno obarvit sousední vrcholy stejnou barvou [OGAN, str. 99]. · The Coin Strip Game · Moneybags · Kayles · Rim · Rayles · Traffic Jams · All the King's Horses · Digital Deletions Hackenbush Unrestrained · Hackenbush Restrained · Hackenbush Hotchpotch Tyčinky červené, modré a zelené (TYČINKY MIŠMAŠ) · Technicolor Hackenbush) již není podporován, což znamená, že některé odkazy již neexistují. Těmto hrám také někdy říká paper-and-pencil games, a lze jen ještě doporučit pryž (gumu), 52 různobarevných fazolí, pravítko, dominové kostky,... :-). Všechny hry jsou také popsány v [ONAG] a částečně i v [OGAN] (On Games and Numbers). Další zdroj her je World of Mathematical Games. Motivační kombinatorické hry lze nalézt také na odkazu: A. Bogomolny, Interactive Mathematics Activities, (stav 29. března 2008, asi dvacet absolutně nestranných, partizánských her v Java, inspirované [OGAN] a [WW]). Problematikou kombinatorických her se věnuje i Wikipedia (heslo Combinatorial game theory).

Některé další kombinatorické hry:

· NIM Dva hráči střídavě odebírají zápalky z několika hromádek. V jednom tahu je možné z libovolné hromádky odebrat libovolný nenulový počet zápalek. Kdo nemá pravidly povolený tah, prohrál [OGAN, str. 87]. Existuje mnoho variant této hry, kde jsou povoleny jiné tahy, nebo betlová varianta - kdo nemá (pravidly povolený) tah vyhrál! (online), (online), (online), (několik variant).
· SAZENICE [OGAN, str. 118] Na začátku je na poli n jamek. Jeden tah spočívá ve spojení dvou jamek čarou a vytvoření jamky někam na vytvořenou čáru. Přitom ale se žádné dvě čáry nesmějí křížit a z žádné jamky nesmí vést více než tři čáry. Hráči se pravidelně střídají v tazích. Kdo nemá tah, prohrál. Tato hra je nestranná. Čára je výhonek sazenice. (M. Patterson, J. Conway)
· MINIŠACH Hraje se na desce 3 × 3 a na první (resp. poslední) řadě jsou postaveny tři bílé (resp. černé) kameny (pěšci). Tah spočívá v posunutí jednoho kamene své barvy o jedno políčko, nebo braní soupeřova kamene po diagonále. Hra končí, když některý z hráčů nemá tah.
· TYČINKY Hráči se pravidelně střídají v odebírání tyčinek z jistého obrazce. Levý hráč odebírá černé (bLue) tyčinky, pravý hráč bílé (Red). Je-li hráč na tahu, odebere právě jednu tyčinku své barvy, vždy ale takovou, která souvisí se základnou. Je-li hráč na tahu a nemůže-li odebrat žádnou tyčinku (tedy nemá tah), pak prohrál. I tato hra má mnoho variant. Hra je také známá pod názvem Hackenbush.
· RENJU (Výukové centrum piškorek a Renju), wikibooks
· Anděl a ďábel Řešení? (odkaz), (odkaz)
· Ve hře MLÝN existuje vyhrávající strategie pro prvního hráče (1993). · Othello
· HEX
· Dots and Boxes. David Wilson v roce 2001 nalezl vyhrávající strategii pro druhého hráče ve hře 3x5. Je předpoklad, že analýza hry 5x5 se podaří někdy kolem roku 2034! Podrobnosti viz analýza (2/2009).
· Strategické hry vhodné pro výuku ve škole.
· Rekreačními hrami se například zabývá web Deskové hry, BGG nebo Board Game, zde je např. projekt Gipf.
· Rozcestníkem pro matematické hry je TutorGig. Inspiraci čtenář nalezne i na stránkách abstraktních her.
· Další obsáhlá sbírka matematických her. Další hry je možné nalézt i v [OGAN], [WW].

Online hry na webu

Alexander Bogomolny: Interactive Mathematics Activities
Ken Shirriff: Turnablock
Ferguson: JavaScript Games
Game Theory .net: Games of strategy. Game theory without the theory
GamesCrafters: Gamesman (asi 60 kombinatorických her online csv, pravidla, analýza,...) Odkaz plně nahrazuje seznam N. C. (až na obrázky).
Martin J. Chlond: Java Jive
UofA: The University of Alberta GAMES Group, Game-playing, Analytical methods, Minimax search and Empirical Studies
VV: Alles ist Spiel!, Unterhaltungsmathematik in historischer Perspektive, Ausstellung im Mathematikum in Giessen (stav 23. 7. 2008)
Archimedes: Historie kombinatorických her

Hry, u kterých je znám algoritmus vyhrávající strategie na wiki.