Úvod do teorie kombinatorických her

Součet hodnot her nim

Vložte dvě hodnoty hry nim:


Å =Tabulka sčítání her nim


Řádků Sloupců