Úvod do teorie kombinatorických her

Výpočet dne narození racionálního čísla

Vložte zlomek p/q:  
 
Číslo bylo nalezeno nejdříve (den):