Úvod do teorie kombinatorických her

Nim Sum Calculator Applet

Glenn A. Richard
Glenn.Richard@sunysb.edu

Applet je kalkulačkou, která převádí dekadická čísla na dvojková a počítá součet Å ze tří hromádek kamenů. Blíže o hrách NIM. Hráč, který je v kritické pozici (Å vrací nulu), v nulové hře, je v prohrávajícím postavení. Ať sebere libovolný počet kamenů, poruší součet Å nulu, a druhý hráč, který hraje optimálně, se může dostat do nulové hry.

Ovládání appletu

Applet počítá součet Å ze tří hromádek. Počet předmětů na jednotlivých hromádkách můžete měnit jak v desítkové soustavě, tak i ve dvojkové soustavě. Číslo v desítkové soustavě zadávejte v rozsahu 0-255, číslo ve dvojkové soustavě zadávejte pouze 0, nebo 1. Tlačítko Substract zmenšuje počet předmětů v příslušné hromádce.

Zdrojové kódy:


last modified November 14, 2000