Úvod do teorie kombinatorických her

Hex-7Hráči pravidelně pokládají své kameny na hrací desku. Úlohou je spojit nepřerušovanou řadou kameny své barvy. Bílý spojuje levý dolní okraj s pravým horním a černý se snaží spojit pravý dolní s levým horním okrajem. Na každém poli může být nejvýše jeden kámen. První hráč svůj první tah nemůže provést do středu hrací plochy (proč?). Hra Hex-7 končí, když nějaký hráč spojil svými kameny své okraje (vyhrávající hráč), nebo když nějaký hráč nemůže provést pravidly povolený tah (prohrál).

O úspěšnosti hry Hex-7 svědčí mj. i to, že její varianta je dlouhodobě používaná v televizní soutěži 'AZ kvíz'.

 

O hře Hex - Úvod do hry, základní strategie a tři problémy.

Jiným online zdrojem hry Hex je stránka Arthura Vause, která obsahuje i zdrojové kódy a tedy i variantu offline.

Často pokládané otázky - FAQ - David Boll (1994)

Další řešené otázky - IAQ - Bert Enderton (1995)

Source - zdroj na internetu.

Hru Hex můžete hrát také na jiných šachovnicích.