Úvod do teorie kombinatorických her

Výpočet Hammingovy vzdálenosti

dist( , ) =