Úvod do teorie kombinatorických her

Betlová varianta hry NIM na n hromádkách

Hra NIM je určena pro dva hráče. Pravidla hry:
 • Na začátku hry leží na několika hromádkách zápalky (kameny).
 • Hráči odebírají zápalky tak, že si vyberou libovolnou hromádku a z ní odeberou libovolný nenulový počet zápalek. V odebírání zápalek se pravidelně střídají. Hráči odebírají, jsou-li na tahu, zápalky vždy pouze z jedné hromádky, ale mohou vzít i celou hromádku.
 • Kdo odebere poslední zápalku, prohrál! (Betlová varianta, misère NIM.)

 • Hru budeme hrát proti počítači.
 • Počet zápalek je náhodně vygenerován.
 • Na začátku hry si můžete vybrat, kdo bude začínat.

 • Hrajte inteligentně!

Legenda po řádcích:

 • Souřasný stav utkání (počítač, člověk).
 • Vyberte počet hromádek.
 • Vyberte maximální počet zápalek na hromádkách.
 • Náhodně se vygenerují počty zápalek na jednotlivých hromádkách (tlařítko Gruppen...erzeugen).
 • Žlutě jsou označeny jednotlivé hromádky, pod nimi jsou počty kamenů (zápalek).
 • V případě, že vám konfigurace nevyhovuje, můžete ještě nejvýše dvakrát vygenerovat jinou posloupnost.
 • Chcete začínat (ano/ne)?
 • Odeberete z hromádky (Gruppe) zápalky (Holz).
 • Tlačítko odebrat (jetzt wegnehmen).
 • Další hra? (weiter)
 • (Ich nahm) Odebral jsem.
 • (Vorher hatten wir) Předcházející konfigurace.