-->

Úvod do teorie kombinatorických her

Checkers


Hraje se na šachovnici 8×8 polí. Každý hráč má na začátku hry 12 kamenů. Cílem hry je odstranit z desky všechny soupeřovy kameny. Na začátku hry stojí kameny ve třech krajních řadách, vždy ob jedno pole. Hru začíná černý (červený), poté se hráči v tazích pravidelně střídají. Kameny se pohybují pouze šikmo vpřed vždy na nejbližší volné pole. Pohyb zpět není dovolen. Pokud kámen stojí těsně před kamenem protihráče, za nímž je jedno pole ve směru pohybu volné, přeskočí tento kámen a vyřadí jej ze hry. Pokud má více možností přeskočení soupeřových kamenů, může si vybrat nejvýhodnější skok. Skoky jsou povinné. Opomene-li hráč skákat, může mu soupeř odebrat kámen, kterým měl skákat. Měl-li hráč více možností skákání a neuskutečnil-li žádnou, může mu soupeř vyřadit libovolný z kamenů, které měli skákat. Kámen odebere před svým tahem. Kámen může provést i skoky vícenásobné a po dopadu změnit směr skoku. Vícenásobný skok je třeba provést v plném rozsahu, jinak protihráč může tento kámen také odstranit z desky. Dostane-li se kámen tahem nebo skokem do poslední řady, stává se králem. Král se smí pohybovat všemi směry, ale jen o jedno pole. Při skákání nemusí dát přednost vícenásobnému přeskoku před prostým. Když se ale rozhodne provést vícenásobný přeskok, musí ho provést v plném rozsahu. Při turnajích hráč za opomenutý přeskok neztrácí svůj kámen, ale musí vzít poslední tah zpět a skákat.

Hru vyhrává ten hráč, který vezme soupeři všechny kameny. Hra může skončit i remízou, když na desce zbyde tak málo kamenů, že jeden ani druhý hráč nejsou schopni dovést boj do konečného rozhodnutí. Remízou končí i hra, ve které nebyl v posledních dvaceti tazích zajat žádný kámen.

Analýza hry byla provedena poměrně nedávno, bližší informace čtenář nalezne v článku Checkers Is Solved, 2007. Analyzovány byly i další kombinatorické hry, podrobnosti lze nalézt na stránkách Solved Games.