Úvod do teorie kombinatorických her

Víte že? ... s Javou nejen na Palm T|E2

Článek je určen pro začínající uživatele, tápající s instalací JVM na palmu. Článek vznikl při potřebě používat LDAP Browser na PDA a byl zamýšlen jako třetina série článků Java IBM, Java SUN a SuperWaba. Současně je dedikován textovému editoru Text602 v.2.09, ve kterém šlo lépe psát texty (např. pro TeX, aj.). Tento článek byl upraven a zveřejněn na serveru PalmHelp. Setkal se vcelku se slušným ohlasem, byl zařazen do soutěže, kterou vyhrál. Některé CG (kombinatorické hry) jsou psány pro Javu, může být tedy zajímavé prověřovat hypotézy i na PDA (Personal Digital Assistant). Příklad naleznete zde.

Téma Javy na Palm OS je tématem velmi populárním a samotná Java pro Palm OS (MIDP) patří k nejstahovanějším aplikacím na serveru PalmHelpu. Přesto jsme se tímto tématem u nás zatím příliš nezabývali. Pokud se zajímáte o to, jak Javu na svém palmu rozchodit, je tento článek určen právě vám! (Pozn. Od r. 2008 již Java není podporována!)

A. Java Technology pro Palm OS® Garnet, PalmOS 5.x

Postup:

Stáhnout aktualní verzi JVM (Java Virtual Machine) (JVM.zip 12,77M) do adresáře: X:\{my_java_tmp}\. Trošku zavádějící je zde uvedená verze 5.7.1, ve skutečnosti se jedná o v. 5.7.2. Pro nekomerční využití tato verze zdarma.

Systémové požadavky:

98/NT 4.0/2000/Me/XP

Treo 600, Treo 650, Treo 680 and Treo 700 P smartphones, T|X, Tungsten C, Tungsten T3, Tungsten E, Tungsten E2, Tungsten T5 and Zire 72 handhelds, LifeDrive mobile manager. Potřebná volná pamět je alespoň 3.6 MB. Verze pro Tungsten T2, Tungsten W, Zire 71 již nejsou podporovány.

2º Rozbalit JVM.zip do adresáře X:\{my_java_tmp}\JVM

3º Instalovat IBM Java VM.

Přejdeme do adresáře X:\{my_java_tmp}\JVM\PalmOS JVM 5.7.2\JVM\ARM4T\ a zde máme dva soubory, které je třeba nainstalovat do RAM (Device). Jedná se o soubory: J9JavaVMMidp20.prc a JavaVMCheck_enUS.prc. Označíme tyto soubory a použijeme kontextové menu: Odeslat > palmOne Quick Install.

Po provedeném HotSync máme:

- Installed file: Y:\palm\{UserNamePDA}\Install\JavaVMCheck_enUS.prc
Installed file: Y:\palm\{UserNamePDA}\Install\J9JavaVMMidp20.prc

Soubor *Check*.prc obsahuje textová chybová hlášení k nainstalovanému jazyku, vlastní instalátor Java prostředí je soubor druhý . V Palm Launcheru se nám objeví ikona IBM Java VM. Tím je Java (její emulátor) nainstalována. Naši čínští přátelé budou instalovat soubory *CN.prc a J9JavaVMMidp20.prc, jinak postup je stejný. Někdy je třeba udělat Reset. V Preferences/Nastavení IBM Java VM se doporučuje nastavit "Use Double Buffering", "Use high resolution coordinates", "Set Memory Maximum -- 4MB" a konečně "Max Java Thread Stack Size -- 32Kb". Zde také pro jednotlivé aplikace můžeme měnit nastavení (Global preferences).

.

V závislosti na požadavcích je někdy potřeba nainstalovat i další soubory, ale uvedené dva soubory jsou vždy povinné pro spouštění aplikací javy. Naopak, některé soubory můžeme smazat. Jedná se o soubor j9pref z adresáře X:\{my_java_tmp}\JVM\PalmOS JVM 5.7.2\JVM\ARM4T, který využijí spíše vývojáři. Z RAM je možné také smazat soubory IBM Java VM 8 kB, IBM Java VM 29 kB, nejsou třeba. Pozor! Hlavně nesmažte nějakou JAVA aplikaci v PALMu, ale jen v Java Environment! Jinak by Java přestala fungovat!

Je možné třeba ještě nainstalovat fileconnect.prс, pimop.prc, PIMPrefs.prc, WebServices.prc, WS-Security.prc atd. Po HotSync v Nastavení/Prefs jsou doplňkové možnosti IBM PIM Prefs javy, ale zatím nejsou potřebné...

Je ještě druhý způsob, a to použít WebSphere JVM Installer v1.0 , (pouze 817 bajtů!). Chvíli se Palm zamyslí, poté nastane SoftReset, a po resetu se v Preferences objeví ikona IBM Java VM. Tím je připraveno prostředí pro praci s aplikacemi Javy. Populární IBM WebSphere JVM pro Palm umožňuje spuštění OperaMini, "odraruje" etc. požadavky po spuštění HotSync.

Blíže k MiniOpeře zde.

Pokud zkopírujete - JavaVMCheck_enUS.prc a J9JavaVMMidp20.prc do RAM ne prostřednictvím HotSync, v Preferences > Other se neukáže bod IBM Java VM, Java nefunguje. Je ještě třetí možnost, a to použit program FileZ , zkopírujete uvedené soubory do RAM prostřednictvím FileZ z karty. Na Treo je možné instalovat javu pomocí FileZ bez problémů, bez použití HotSync.

Zkratky: WebSphere Everyplace Micro Environment (WEME), Mobile Information Device Profile (MIDP), Java2 Micro Edition (J2ME), Java runtime (.jar)

Nainstalování javy přináší uživatelům Garnet mimo tradiční aplikace pro PalmOS, tak i programy javové, psané původně pro běžné mobilní telefony s podporou Java2 Micro Edition.

4º Naše první aplikace bude GolfScoreTracker.

(instalace *.prc do RAM)

V adresáři X:\{my_java_tmp}\JVM\PalmOS JVM 5.7.2\Samples máme testovací soubor GolfScoreTracker.prc . Soubor stačí uložit do RAM a jen můžeme zkontrolovat, že funguje... HotSync způsobí, že .prc se stává běžnou aplikací pro palmOne. Máme tak první spustitelný soubor v prostředí Java. Tento soubor si musí rozumět jak s HW, tak i se SW. Proto je důležité vždy si přečíst Readme, resp. manuál. Manuál k JVM naleznete ve složce X:\{my_java_tmp}\JVM\PalmOS JVM 5.7.2\Documentation. Ale kdo by četl manuály, že? Když nemáme Javu nainstalovanoum dostaneme hlášení jako na obrázku

Za domácí úkol dáme Java program Meditor, který downloadujete z http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=jscl-meditor&filename=meditor2.2.zip&use_mirror=belnet. Podle PalmHelp, tento program obsahuje knihovnu symbolických výpočtů a matematický editor. Pracuje s vektory, boolevskou algebrou, rozklady aj.
Řešení: Nainstalujeme na kartu soubor editor.prc z adresáře X:\{my_java_tmp}\Použité pgm\meditor2.2\meditor2.2\palm\ a z karty spustíme.

5º Java Waquarium:

(instalace *.prc na kartu)

Potože si chceme odpočinout, zahrajeme si jednoduchou Java hru.

Na stránce URL získáme *.zip, který rozbalíme a pomocí HotSync (resp. PInstall, filepc2pda, CardExplorer ap.) nainstalujeme na kartu. Na kartě bude soubor JWaquarium.prc uložen v adresáři PALM\Launcher\. Tento program spustíme z karty, ovládáme tlačítky nahoru, dolu, vpravo, vlevo a OK.

Podrobný popis nalezneme zde. Na stránkách autora jsou i jiné hry jak pro mobilní telefony, tak pro onePalm, stačí jen si je vyzkoušet... Soubor *.prc musí rozumět nainstalované verzi JVM, proto je dobré číst Readme, resp. poznámky k Java programům. Kdo nemá na svém zařízení paměťovou kartu, instaluje do RAM.

Populární podporované MIDlety hledejte např. zde: MIDlet a třeba FreeGames.

6º WebViewer 3.2

(instalace *.jar)

WebViewer is je celkem rychlý HTML Web browser pro "Java-enabled" (J2ME) mobilní zařizení, má 47 kB. (Pro mobilní zařízení - zde znamená připojení na internet.)

Z domácí stránky stáhneme WebViewer .

Tento soubor se nám nepodaří instalovat prostřednictvím HotSync, nejedná se o aplikaci Palm, ale pro JVM:

Soubor .jar je vlastně "zazipovaný" archiv, který je třeba "rozzipovat "nějakým archivátorem - compres/decompres.

Tento soubor je třeba nejdříve uložit na kartu (Card). Můžeme to udělat několika způsoby. Od Mocha W32 PPP , přes Card Export. Budeme preferovat levnější cesty, a to pomocí pcfile2pda . Pozor, na internetu je několik různých verzí.

První způsob je sice český, ale vyžaduje Total Commader (dále jen TC). Rozbalíme soubor FilePc2pda.zip.

Soubor filepc2pda.prc nainstalujeme do RAM, soubor *.wfx je zásuvný modul TC.

Tento plug-in je potřeba odkázat z Menu TC > Doplňky > Doplňky souborových systemů (*.wfx) Konfigurovat > Přidat. (Anglická verze: Menu TC > Configuration > Options > Operation > FS-Plugins > Add > pdatransplg.wfx). Tento plug-in umožňuje zapisovat a číst data z karty, číst data z RAM (serial transfer). Princip je jednoduchý, na Palmu spustíme program filepc2pda.prc a na TC se podíváme na \\Místa v síti\ (Network Neighborhood). Do adresáře \\\filepc2pda\1:\PALM\Launcher\ vložíme WebViewer.jar. Soubor built-in Launcherem na kartě ale není vidět!

Druhý způsob je použít filepc2pda.prc ze souboru pfb.zip jak je ukázáno na PDASoftu. Obejdeme se bez TC.

Nyní je třeba *.jar rozbalit.

Dále nainstalujeme File Manager (správce souborů) RescoExplorer.prc do RAM, který umí "odjarovat".

- Installed file: Y:\palm\{UserNamePDA}\Install\RescoExplorer.prc a na kartě máme:


V RAM je RescoExplorer (dále jen Explorer) uložen do kategorie Unfield/Nezařazeno.

Ťapnutím na Explorer obdržíme upozornění na registraci.

Potvrdíme tlačítko "Try For Free". Z prostředí RescoExploreru můžeme spustit i aplikaci JWaquarium (viz WebViewer 3.2)

a to je také chvíle pro odpočinek.

Nastavíme si síťové prostředí třeba takto: Přejdeme v Launcheru do kategorie System a zvolíme Prefs.

Zde vybereme Cradle a potvrdíme Done. Vybereme Network, nastavíme jak ukazuje obrázek a zkusíme tlačítko Connect. (Na PC běží daemon Softic PPP).

Předpokládejme dále, že spojení se sítí je navázáno,

tj. nedostaneme hlášení typu:

.

Přejdeme v Launcheru do kategorie Unfield a spustíme opět Explorer. Pomocí Exploreru se nastavíme do cesty Card(B:) > Palm > Launcher (tj. náš oblíbený adresář na kartě \Palm\Launcher). V pravém okně spustíme WebViewer.jar .

V tu chvíli se spustí J9 Exchanger, který .jar převede do formy, které rozumí Palm - ze souboru se stane spustitelný soubor a je s ním asociována nějaká akce.

V Launcheru se přepneme do kategorie Unfield/Nezařazeno

a spustíme IBM Java VM.

Ťapneme na Install. Bude se instalovat MIDlet ze souboru Browser > TempDownload. Varování AMS

můžeme přesločit a potvrdíme Yes. AMS nám oznámí, zda MIDlet WebViever byl uspěšně nainstalován.

Seznam dostupných MIDletů nám ukazuje následující obrazovka.

Spustíme tento MIDlet tlačítkem "Launch". Potvrdíme tlačítko URL a vložíme např. http://www.pdasoft.cz/modules.php?name=AvantGo, Potvrdíme Yes > OK .

,

,

.

AMS - (Application Management System) spolupracuje s WEME. WEME je připraven pro instalování MIDletů "ze vzduchu". Po nainstalování WEME do onePalm se objeví, jak víme, ikona IBM Java VM se seznamem nainstalovaných MIDletů. Samozřejmě po instalaci je soupis prázdný. Další MIDlety je možné získat tlačítkem Install a vložit URL, ze kterého budeme downloadovat soubory.

Populární podporované MIDlety hledejte např. zde: MIDlet a třeba FreeGames.

Shrnutí:

1. Instalovat Javu, která si rozumí s PalmOne. PalmOne používá Javu od IBM. Klíčová slova: WebSphere, J9.
2. Instalovat RescoExplorer.
3. Uložit soubor .jar na kartu.
4. Rozbalit soubor .jar pomocí RescoExploreru. Spustí se J9 Exchanger, který převede .jar na tvar spustitelného souboru pro Palm.
5. Toť vše.

Více košér instalace MIDletů (IMHO) je asi tento postup:
1. Najdeme pomocí správce souborů J9 Exchanger.
2. Odebereme atribut Hidden.
3. Budeme asociovat soubory .jar ( i .jad) s J9 Exchanger. To se nechá udělat prostřednictvím správce souborů RescoExplorer.
4. Nyni souboru J9 Exchanger opět přiřadíme atribut Hidden. Význam je ten, že nebude v Lancheru vidět.
5. Přeneseme .jar na kartu.
6. Ťapneme na .jar (je také možné, samozřejmě File > Open, popř. Open with a vybrat J9 Exchanger).
7. Spustíme IBM Java VM. Následuje proces instalace MIDletu.
8. Jakmile bude MIDlet zkompilován, objeví se v Launcheru ikonka, kterou je možné spustit již nezávisle na IBM Java VM.
Další aplikace laskavý čtenář nalezne zde. Kvalitní opensource programy nejen pro JVM najdete na URL, stačí si jen vybrat.

Pokud budete chtít spustit .jar, je možné ho nejdříve převést do .prc programem JarToPrc_w na cestě X:\{my_java_tmp}\JVM\PalmOS JVM 5.7.2\Tools\bin, který je součástí "Java Technology for PalmOS Garnet Toolkit". Výsledný .prc se pak již chová jako klasická aplikace pro Palm. Vyzkoušet si to můžete i na těchto programech.