Soubory a souborový systém

Na této stránce vám poskytnu pokyny k nastavení linuxu, pokud jde o souborový systém a umístění důležitých souborů, a příkazy, které vám umožní se na ně podívat.

1. Pojďme se tedy podívat na kořenový souborový systém (nejvyšší úroveň) Raspberry Pi, k tomu použijeme příkaz ls -l z příručky Beginners Guides 1.

pi @ raspberrypi: ~ $ sudo ls -l / [Zpět nebo Enter]

Všimněte si, že tento příkaz používá příkaz l (ist) (file) s 2 příznaky na konci, první nám umožňuje vidět dlouhý výpis (-l) a / znamená, že běží z kořene (nejvyšší úrovně) souborového systému a se zobrazí následovně.

Výše uvedený displej zobrazuje původní seznam pro Pi, než jej někdo upraví.

2. Takže počínaje nahoře máme adresář /bin - to je místo, kde je nainstalována většina programů, takže je to něco jako složka [Program Files] v systému Microsoft Windows. Podívejte se, co tam je!

pi @ raspberrypi: ~ $ sudo ls -l /bin | more [Zpět nebo Enter]

Jak vidíte, upravili jsme pouze poslední parametr v příkazu ls, aby odrážel, kde by měl výpis začít, a přidali jsme symbol potrubí [|], který (posunul \) následoval můj linuxový program s názvem [more].

Spustíme příkaz a uvidíte, že výsledek je podobný níže, - zmenšil jsem svůj displej, aby bylo snazší číst.

Všimnete si, že pouze několik řádků bylo zobrazeno s [-- More--] ve spodní části obrazovky.

Co příkaz [more] dělá, je zobrazení stránek, je to proto, že v tomto adresáři je příliš mnoho souborů, aby se vešly na jednu obrazovku, takže se budou po displeji posouvat nahoru poměrně rychle a budou vám chybět.

Chcete-li procházet výpis, stiskněte [mezerník],

nebo pro rolování po jednom řádku stiskněte [Zpět/Enter].

Pokud chcete příkaz kdykoli zastavit, stiskněte současně [Ctrl] [c], což je klávesa [Ctrl] a [c].

[ctrl-c] je stisknutí kláves potřebné k zastavení linuxového příkazu. Tím se zastaví téměř všechny spuštěné programy, takže stojí za zapamatování.

Pokud se podíváte na výše uvedený podrobný seznam, uvidíte v oblasti oprávnění znak x, což znamená, že se jedná o programy [-rwxr-xr-x]. V systému Microsoft Windows znamená program [.exe] spustitelný soubor, ale v linuxu přípona souboru (pokud existuje) nic neznamená, oprávnění ukazují, zda je soubor program nebo ne.

3. Vraťme se zpět do seznamu hlavních složek, abychom viděli další složky.

pi @ raspberrypi: ~ $ ls -l / [Zpět nebo Enter]

Downloads  boot  etc  lib  media  opt   root  sbin  sys  usr

bin  dev  home  lost+found  mnt    proc  run   srv   tmp  var

/zásobník

 Hlavní složka spustitelných souborů

/boot

 Složka, kde se nacházejí spouštěcí programy

  drž se dál od tohohle.

/Plocha počítače

 Toto je složka, která se používá na ploše X Windows

/dev

 Soubory v této složce jsou zařízení v systému (linux vidí vše jako soubory v systému, takže /dev /eth0 je ethernetový port)

 držte se dobře od tohohle.

/etc

 Tato složka se obvykle používá pro systémové konfigurační soubory.

 Zde budete někdy muset upravit soubory, ale buďte opatrní.

/home

 Tato složka se obvykle používá pro uživatele v domovských adresářích vašeho Pi. dokážeme to jen dokázat je místo, kde jste, když jste přihlášeni, tak zadejte pwd.

pi @ raspberrypi: ~ $ pwd [Zpět nebo Enter]

Jak vidíte nejprve, příkaz pwd znamená p (rint) w (orking) d (irectory) - když se přihlásíte jako Pi, umístíte se do složky /home/pi, kterou můžete použít k uložení souborů jako jiných uživatelů kromě root (bůh) nevidí do této složky na unixovém systému pro více uživatelů.

/lib

 Tato složka se obvykle používá pro soubory systémové knihovny, takže se trochu podobá složce c:\windows\system32 v počítači.

/média

 pravděpodobně se používá pro montáž médií.

/opt

 To se obvykle používá pro volitelné programy.

/proc

 Toto je složka, která obvykle zobrazuje spuštěné programy.

 znovu se vyhýbejte této složce.

/root

 Toto je domovská složka uživatele root (god).

/sbin

 Zde se nacházejí programy údržby systému a /nebo úlohy správy.

/tmp

 Tato složka je určena pro dočasné soubory, můžete ji použít, ale soubory v ní budou při spuštění systému odstraněny.

/usr

 Tato složka je určena pro programy nainstalované uživatelem - programy systému se často zapisují a ukládají do adresáře /usr /local /bin.

/var

 Toto je obvykle místo, kde jsou uložena proměnná data v systému - například protokoly /pošta atd

Užitečné příkazy, které vám možná chyběly výše

 Je to pro výpis souborů

 ls -l pro detailní výpis souborů

 více k procházení seznamy

 pwd pracovní adresář