DietPi na Raspberry Pi


Tyto poznámky vznikly 23.02.2021. Testovány byly na Raspi B+ rev. 1.2, s 2 GB kartou microSD, eth0 LAN, HDMI a USB klíčenkou deklarovnou 32 GB. Router má adresu .01, Raspi .10 a klient .19. Cílem je stručně seznámit čtenáře se systémem DietPi. Nenahrazuje např. instalaci a konfiguraci KODI, SMB, X11 apod. K tomu slouží jiné zdroje. Připojíme Raspi k síti, najdeme adresu Raspi, připojíme se přes protokol ssh a seznámíme se se systémem. Projdeme několik nabídek, pár slov věnujeme konfiguraci a průvodcům. Klávesnici na Raspi snad ani používat nebudeme, snad jen na psaní tohoto textu. Na straně klienta máme W 10, FileZilla, NetScan, KiTTY,  SDFormatter a Win32DiskImager.

Výhody: Systém je derivát Debianu, podporuje mnoho z OS, systém podporuje mnoho HW, obsahuje průvodce,... viz https://dietpi.com/. Forum https://dietpi.com/phpbb/, vývojářský GIT HUB https://github.com/MichaIng/DietPi a dokumentaci https://dietpi.com/docs/. Projekt je nejmeně 6 let starý. Průvodci instalují doporučované programy (např. při instalaci XRDP se nainstaluje X11 :-),  Firefox, lxd,...), při instalaci KODI se instaluje též ALSA apod., skripty před instalci lze upravovat podle individualní potřeby.
Nevýhody: Někdy se průvodci chovají jako černé skříňky, některé nefungují (Morseova abeceda, OMV, mount), není jasné, co se vlastně nainstaluje. Například při instalaci Samby se nenainstaluje klient a doporučovaný smb.conf je třeba upravit apod.

Pro obrázky použijte zvětšení CTRL+, ovládání nabídek (menu) je klávesou TAB, mezerníkem, šipkami a potvrzení ENTER. Můžete také použít klávesu Esc. Nekteré nabídky jsou dlouhé  a nevejdou se na jednu stránku. Přihlášení na uživatele root a dietpi je dietpi :-).


Úvod do DietPi

DietPi je vysoce přizpůsobený a odlehčený operační systém Debian, což je ROM vyvinutá a udržovaná třetí stranou. Stručně popíšeme zavedení systému. DietPi je vhodnější pro zkušené vývojáře nebo pokročilé nadšence.  Pokud vás DietPi zajímá nebo při jeho používání narazíte na problémy, můžete se zúčastnit projektu open source a poskytnout zpětnou vazbu na fóru DietPi nebo na webu github.

DietPi má následující vlastnosti:
1. Velmi lehký, systémový firmware je menší než 500 M.
2. Vysoce optimalizované, nízké využití CPU a paměti.
3. Zabudované velké množství praktických skriptových nástrojů v režimu příkazového řádku.
4. Nástroj DietPi-Software může pohodlně a rychle instalovat různý populární software.
5. Nástroj DietPi-Config může snadno upravit nastavení softwaru a hardwaru.
6. Nástroj DietPi-Backup může uložit a obnovit souborový systém.
Podrobnější představení funkcí najdete na oficiálních stránkách DietPi.Instalace DietPi


Systémový firmware DietPi je udržován a generován oficiálním DietPi. Navštivte oficiální adresu pro stahování DietPi.  Pokud se vám líbí lehký DietPi můžete se  podílet na vývoji a údržbě DietPi a můžete sledovat projekt DietPi na githubu DietPi Github a fórum Fórum DietPi.

Obsah zhruba zahrnuje:

Metoda vypalování firmwaru systému DietPi je stejná jako metoda vypalování různých SD karet: samostatně
dekomprimujte firmware systému a vypalovací nástroj win32diskimager.rar a vložte TF kartu pod Windows (pouze 4G a výše ), spusťte nástroj win32diskimager jako správce. Na rozhraní nástroje win32diskimager vyberte písmeno jednotky TF karty, vyberte systémový firmware a kliknutím na tlačítko Zápis jej vypálte. SW získáte na oficiálních stránkách DietPi pro Vaši platformu, pro Raspi se jedná o jeden img, podobný verzi Raspberry OS / Raspbian Lite.

Konfigurační soubor dietpi.txt

Po vypálení firmwaru systému DietPi na kartu SD bude karta SD rozdělena na 2 oddíly: spouštěcí oddíl a oddíl rootfs. Základní soubory související s DietPi v zaváděcím oddílu jsou adresář dietpi a systémový konfigurační soubor dietpi.txt. Adresář dietpi obsahuje všechny vlastní skripty pro systém Dietpi. Tento adresář bude zkopírován do oddílu rootfs, když je DietPi spuštěn poprvé a je použit pro řadu inicializačních operací. Konfigurační soubor, který řídí inicializační operaci, je dietpi.txt. Doporučuje se pozorně si jej přečíst. Abychom porozuměli konfigurovatelným funkcím poskytovaným systémem DietPi, níže budou popsány některé z důležitějších konfiguračních položek. Všechny konfigurační položky v něm musí být uživatelem otestovány, zda fungují správně.

Možnosti sítě

# Zda povolit Ethernet a WiFi, pokud jsou povoleny obě současně, bude nejdříve použito WiFi. 
AUTO_SETUP_NET_ETHERNET_ENABLED = 1 
AUTO_SETUP_NET_WIFI_ENABLED = 1
 
# Nastavit název a heslo hotspotu pro připojení WiFi
AUTO_SETUP_NET_WIFI_SSID = MySuperDooperWiFi
AUTO_SETUP_NET_WIFI_KEY = 0123456789
# k dispozici | WPA-PSK/WPA-EAP/NONE | WEP = Již není podporováno
AUTO_SETUP_NET_WIFI_KEY = KPEY
 
# Nastavit název hostitele
AUTO_SETUP_NET_HOSTNAME = DietPi
 
# Nastavte rychlost ethernetu
# 0 = automatická rychlost | 10 = 10mbit, 100 = 100mbit atd.
AUTO_SETUP_NET_ETH_FORCE_SPEED = 0

Další možnosti

# swapfile size 
# 0 = Disabled | 1 = auto (2GB-RAM = size) | 2 + = manual 
AUTO_SETUP_SWAPFILE_SIZE = 1
# Adresář, kde je generován odkládací soubor AUTO_SETUP_SWAPFILE_LOCATION = /var/swap

Možnosti automatizace softwaru

# Zda automaticky nainstalovat software 
AUTO_SETUP_AUTOMATED = 0
 
# Globální heslo, včetně hesel uživatelů root a dietpi, jakož i následných hesel
při instalaci MySQL, Transmission a dalšího softwaru

AUTO_SETUP_GLOBAL_PASSWORD = dietpi
 
# Vyberte, který SSH server použít
# 0 = žádný
# -1 = dropbear
# -2 = opensshserver
AUTO_SETUP_SSH_SERVER_INDEX = - 1
 
# Vyberte, která služba protokolu se má použít
# 0 = žádný/manuální
# -1 = ramlog 1h clear
# -2 = ramlog 1h save clear
# -3 = logrotate + rsyslog
AUTO_SETUP_LOGGING_INDEX = - 1
 
# Vyberte, jak používat webový server
# Pozn .: Toto bude ignorováno, pokud jste ručně vybrali jakýkoli WEBSERVER_Stack.
# 0 = Apache2
# -1 = Nginx
# -2 =
Lighttpd AUTO_SETUP_WEB_SERVER_INDEX = - 2

Nastavení DietPi-Config

# CPU policy | ondemand | powersave | performance | Conservative 
CONFIG_CPU_GOVERNOR =
ondemand CONFIG_CPU_USAGE_THROTTLE_UP = 50
 
# Nastavte minimální a maximální frekvenci procesoru
CONFIG_CPU_MAX_FREQ = deaktivováno
CONFIG_CPU_MIN_FREQ = deaktivováno
 
# Zda čekat na síť při spuštění systému
CONFIG_BOOT_WAIT_FOR_NETWORK = 1
 
# Zda povolit přihlášení sériového portu ladění, při prvním spuštění systému je nutné dokončit
 inicializační operaci pro přihlášení pomocí sériového portu ladění.

CONFIG_SERIAL_CONSOLE_ENABLE = 0
 
# Zdroj softwaru, tato možnost je důležitější, nezapomeňte vybrat odkaz na zdroj softwaru,
který je přístupný ve vaší oblasti, jinak DietPi nebude moci dokončit inicializační operaci

CONFIG_APT_DEBIAN_MIRROR = ...
Výše uvedený popis je pouze součástí funkcí přizpůsobení poskytovaných společností DietPi. Další funkce přizpůsobení najdete v souboru dietpi.txt a pro bližší informace navštivte stránky DietPi.


Systém DietPiSpusťte DietPi poprvé

Počáteční konfigurace DietPi je těžkopádnější, ale i po dokončení těchto počátečních konfigurací je Dietpi stále hoden použití nadšených nadšenců. Nejprve musí být připojen síťový kabel. Počáteční provoz DietPi musí být schopen se připojit k síti.  Když je systém DietPi spuštěn poprvé, DietPi rozbalí oddíl rootfs a po dokončení rozšíření se systém restartuje. Po restartu systému bude provedena řada inicializačních operací podle konfigurace v dietpi.txt. Pokud je v dietpi.txt nastaven CONFIG_SERIAL_CONSOLE_ENABLE = 1, pak systém tentokrát zavolá skript DietPi-Set_Hardware, aby povolil serial-getty službu. Musíte si však počkat na další spuštění systému, abyste se přihlásili pomocí ladicího sériového portu. Pokud nechcete restartovat systém znovu, můžete se přihlásit pomocí SSH nebo HDMI. Přihlašovací účet a heslo jsou root a dietpi. Po přihlášení do systému budeme pokračovat v provádění dalších inicializačních operací a podle pokynů můžeme postupovat krok za krokem. Následující snímky obrazovky jsou měřené kroky inicializace  DietPi v6.34.3 : 08:14 - Tue 02/23/21 na Raspi B+. Inicializační verze DietPi různých verzí různých desek se může lišit. Uživatelé musí k instalaci krok za krokem potřebovat pouze instalaci konkrétních výzev:
Spustit Software DietPi: Podle vytištěných informací protokolu je vidět, že je provedena aktualizace apt-get. Pokud se vámi používaný firmware nemůže připojit ke zdroji softwaru, upravte konfigurační položku CONFIG_APT_DEBIAN_MIRROR v dietpi.txt. Spustit DietPi-Set_software, nastavit globální heslo: Spustit DietPi-Set_software, nastavit heslo uživatele.

Uživatel je vyzván ke kontrole IP adresy pomocí příkazu ip a: Zda povolit DietPi shromažďovat a nahrávat informace o hardwaru: DietPi byl automaticky upgradován na nejnovější verzi: Protože systém DitePi automaticky upgradoval verzi, systém bude znovu restartujte a DietPi se také spustí po restartu systému - Software a zeptá se, zda chcete změnit globální heslo a heslo uživatele, protože verze DietPi je upgradována na nejnovější verzi, poté přímo vstoupí do základního rozhraní DietPi- Software, který umožňuje uživatelům vybrat si software, který chtějí nainstalovat: používáme výchozí sadu, již neinstalujeme další software, přímo vybereme Instalovat a vybereme OK, což znamená použití čisté verze minimálního systému DietPi: V tuto chvíli systém bude znovu restartován a tentokrát je původní nastavení DietPi skutečně dokončeno.

Úvod do praktického skriptu DietPi

Spouštěč DietPi

Můžeme použít dietpi-launcher k jednotnému použití těchto skriptových nástrojů a spustit nástroj v terminálu příkazového řádku:

$ dietpi-launcher

Stejným způsobem lze následující skripty poskytované programem DietPi také spustit samostatně v terminálu příkazového řádku:
dietpi-autostart dietpi-cleaner dietpi-drive_manager dietpi-letsencrypt dietpi-process_tool
dietpi-survey
dietpi-backup dietpi-config dietpi-justboom dietpi-logclear dietpi-services dietpi-sync
dietpi-bugreport dietpi-cron dietpi-launcher dietpi-morsecode dietpi-software dietpi-update

Software DietPi

Ve Software Optimized existuje velké množství běžného softwaru, předkonfigurovaného a připraveného k okamžitému použití. Vyberte požadovaný software a poté spusťte instalaci výběrem možnosti „Přejít >> Spustit instalaci vybraného softwaru“.

DietPi-Config

Poskytněte různé hardwarové a softwarové konfigurace a funkce:

  • Volby zobrazení

Vzhled zobrazuje související nastavení, například rozlišení a nastavení LED.

  • Možnosti zvuku

Ve výchozím nastavení vyberte zařízení zvukové karty používané systémem.

  • Možnosti výkonu

Nastavte výkon procesoru, například strategii přidělování CPU, maximální a minimální frekvenci.

  • Pokročilé možnosti

Nastavte velikost odkládacího souboru, zda se má povolit: synchronizace času v síti, Bluetooth, ladění sériového portu.

  • Jazykové/regionální možnosti

Nastavte jazyk a časové pásmo.

  • Možnosti zabezpečení

Nastavte název hostitele a heslo.

  • Možnosti sítě: Adaptéry

Nastavte kabelové a bezdrátové sítě, ať už používáte proxy.

  • Možnosti sítě: Různé

Nastavit, zda je vhodný softwarový zdroj, softwarový zdroj NTP atd.

  • Možnosti automatického spuštění

Nastavte přihlašovací údaje pro spuštění nebo spusťte určený software, můžete spustit toto rozhraní pouze spuštěním DietPi-AutoStart.

  • Nástroje

Nástroje pro testování výkonu a stability systému, volajte Benchmarky a stresové nástroje. 

DietPi-Cron

Vložte skript, který chcete pravidelně spouštět, do adresáře /etc/cron.daily/ a poté nastavte čas naplánovaného spuštění pomocí tohoto nástroje.

DietPi-Drive_Manager

Spravujte různá úložiště, například SD kartu, emmc, USB disk. Poskytuje funkce, jako je formátování zařízení, výběr připojovacích bodů zařízení a připojení síťových zařízení.

Aktualizace DietPi

Upgradujte verzi DietPi jedním kliknutím.


DietPi-Backup

Podporuje systém zálohování a obnovy. Výchozí soubor zálohy jsou umístěny v adresáři /mnt/dietpi-backup.


DietPi-Cleaner

Vyčistěte souborový systém, abyste mohli vybrat součásti, které je třeba vyčistit (například apt softwarové balíčky, soubory protokolu atd.), A spustit simulaci, která provede operace vyčištění, aby se zabránilo náhodnému smazání.

DietPi-BugReport

Zpětná vazba k oficiálnímu týmu DietPi.InstallFestKonfigurační soubory

Obrázky

Spojení přes SSH

Přihlášení

x3 chybi, "003ovladani_licence.svg"

Start

x5 chybi "005update.png"

Heslo

A opakujeme heslo...

Serial port

DietPi Software

Instalace software

Potvrzení

Instalace

Update a Upgrage

Data...

StartUp

StartUp

Dietpi - Příkazy

x19 chybi

DietPi -Launcher

Nabídka...

Neni tu není, co by mne těšilo...

DietPI - SW

Optimalizovaný software

Vybráno KODI (v18.1)

Potvrzení instalce KODI

Instalace KODI

Kontrola místa z terminálu

Optimalizaece KODI

Otrava, přířště s parametrem -i (ignoruj)

Važadován restart

DietPi - Config


Změna hesla

eth0

Na start!

x34 chybi

Cron

Driver manager

Připojení USB?

a nic...

Namontováno!

Výpis fstab

USBdrive

Přimontováno?


Správa USD disku

fsbtab

A ještě jeden pohled...

Možnosti montování....

x46 chybi

Update systému

Update

Exit Update

Backup....

Backup

Help!

Backup now!

Kam?


Kam Backup?

Backup...

Backup!

Backup?


Backup Go!

Run Backup...

Backup u konce?

Opravdu!

DietPI Cleaner


Úprava banneru
Report chyb...


DietPi CPU

Instalace ješte SMB a XRDP...


Pocasi...
Na stránce se stále ještě pracuje :-).


back  


© V. Vopravil, 2021, podle firemní dokumentace
vopravilv-at-post.cz
Your comments, problem reports, questions are very welcome!